Värda att beskyddas?

Vilka hotade djur ska få dödas och säljas?

Detta är alltså rubriken i P1 Sveriges Radio, Vetenskapsradion på internet denna dag..I påannonseringen i radion hette det ”vilka djur är värda att beskyddas av människan?”

Underliga problem människan sysslar med. Precis som om detta var något hon hade rätt att avgöra. Människans sätt att hela tiden sätta sig ovanför i en position där hon ensam har makten och avgörandena i sin hand. Hon kan besluta om allas framtid, vem, när, var och hur.

Man kunde ju vända på det och säga ”Vilka människor är värda vårt beskydd?”
Nä, inte Nisse där borta men kanske Jocke då? Jo, Jocke kan jobba bra, men Nisse, nä, han får bli en stek.

Att ta sig dessa friheter mot alla andra är underligt. Den enda funktionen människan tycks godkänna är mat. Därför har man ju nu blivit lite rädd när bin och humlor avtar. Människan tycks, trots allt, behöva insekter. För de hjälper till så att det kommer fram mat.

Himla tur för dom! Men de andra då? – ja, vi andra får vänta och se om vi har något värde. Och hur vi ska bevisa det får vi inte veta. Förutom att bli hamburgare förstås.

Utifrån ett art-perspektiv så är människan rena diktatorn, förtryckaren, egoisten som ska ha mera mat, mark, vatten…. Och allt på andras bekostnad. Hur kan man ens tänka tanken att olika djurarter konkurrerar om livsmiljöer och livsvillkor alla delar?

Människan behöver oss. Människan är en del av oss. Vi, vildingar, ute i naturen. När det till fullo når fram till allas medvetande kommer nog den sura chocken. För hur mycket kommer då att finnas kvar?

Would you like to comment?

Leave a Reply