Jaktjippo på varg

Först skulle de skjutas för att de var sjuka, sen var de friska och levde på älg, fastän jakthunden påstods vara i fara. Sen skulle det skjutas 27, men det blev fler och sen kunde det ha skjutits fler ändå. Och sen när de friska skjutits ska det placeras in fler som då är friska för att få extra friska vargar. Det hela låter vimsigt och opålitligt. Man anar rökridåer för att uppnå något annat.

Det låter som om man tänker anordna ”jaktfest” varje år på inplanterad varg via skattepengar.

Denna första jakt framstår mer och mer som ett tillvänjningsjippo för att få igenom att detska skjutas på varg och rovdjur. Vem ska sen skjutas? Det finns ju fler rovdjur som snor maten som tillhör människan. Nästa blir det väl lodjuret som man ska ”komma till rätta” med.

Den river säkert jakthundar den med, även om man kan tycka att om man skaffar en jakthund som springer löst i skogen så får man väl räkna med att den springer på något som kan försvara sig. Det brukar ju vara en sedvanlig rätt – rätten att försvara sig. Men det gäller uppenbarligen inte här. De av människan utvalda djuren har rätten att leva vidare, de andra behöver inte besvära sig.

Det finns väl ingen som ta den påstådda välviljan om våra rovdjur på allvar efter detta?

Would you like to comment?

Leave a Reply